Schuimbeton

Onze fundering bestaat uit een plaat schuimbeton die is opgebouwd uit twee lagen. De eerste laag is 40 centimeter. De tweede laag ongeveer 18 centimeter. Hierbovenop ligt onze constructieve betonvloer. 

Schuimbeton bestaat uit cement, water en lucht en een schuimmiddel. Na gebruik is schuimbeton volledig herbruikbaar en het energieverbruik bij productie en verwerking blijft beperkt. Met betrekking tot het Bouwstoffenbesluit is vermeldenswaard dat schuimbeton tot een categorie 1 bouwstof (dus vrij toepasbaar) wordt gerekend. Niet alleen het milieu wordt ontzien, maar ook de mens! Door de thermische isolatie zal het energieverbruik in de woning dalen. Bovendien wordt veelal een verbetering van de vochthuishouding gerealiseerd. Schuimbeton is namelijk ongevoelig voor vocht, schimmel, ongedierte, zuren, extreme weersinvloeden en grote temperatuur schommelingen. Ook is het brandwerend. Door het lage gewicht is het handig voor funderingen, zelfs bij de meest slappe ondergrond. 

Schuimbeton heeft een Rc-waarde van pakweg 1 m2K/W per elke 10 cm. Alleen onze schuimbetonlaag heeft dus al een Rc-waarde van ongeveer 6. Tel hier nog de constructieve betonvloer bij op, en we hebben een supergeisoleerde vloer!


(bronnen: http://www.kennislink.nl/publicaties/schuimbeton-verovert-nederlandhttp://www.schuimbetoninfo.nl, http://www.renovatietotaal.nl/artikel/project-in-beeld/66/in-alle-eenvoud-vloerrenovatie-in-woningen-649/649/)