De woning wordt enegieleverend. Om dit te realiseren, hebben we ervoor gekozen om duurzaam te bouwen en de woning te voorzien van installaties zodat er per saldo meer energie wordt geleverd dan er van buitenaf benodigd zal zijn. De enige vorm van energie die de woning daadwerkelijk kan leveren is elektrische energie .

Om het mogelijk te maken de woning energie leverend te bouwen wordt de complete buiten schil uitgevoerd als passiefhuis, zij het niet gecertificeerd. De woning is traditioneel gebouwd, zwaar geïsoleerd en luchtdicht. Voor dak en wanden zal er een Rc hoger dan 8, gelijkend aan passief bouwen, worden gehanteerd en ook zal de woning worden gefundeerd op een schuimbeton fundering met een zeer hoge isolatiewaarde (Rc >6).

Bij het ontwerp van de woning is rekening gehouden met een zo gunstig mogelijke toetreding van zonlicht om zo maximaal te profiteren van de zonnewarmte zonder dat er oververhitting in de woning ontstaat.

De dakhoek aan de zuidzijde is om het rendement van de zonnepanelen te optimaliseren op 36 graden gezet en in de woning is gekozen voor een hoge open ruimte met ramen op de noordzijde om tijdens warme dagen de woning met behulp van natuurlijke trek te kunnen ventileren (spoelen). Door de keuze van een hoog plavond in combinatie met het lang gestrekte dakvlak onder 36 graden is er relatief veel m3 woning inhoud in verhouding tot het vloer oppervlak dat er bruikbaar is.

Voor het verwarmingssysteem is er gekozen voor vloerverwarming op basis van een laag temperatuur verwarmingssysteem (LTV) in combinatie met een Heliotherm warmtepomp met horizontale bodem collector en een gebalanceerd (itho) wtw ventilatiesysteem. De energie voor deze warmtepomp zal worden opgewekt met behulp van de zonnecellen. Daar het rendement van de warmtepomp bij hogere watertemperaturen terugloopt zal de warmwatervoorziening worden opgevangen met een elektrische boiler. De woning is zogenaamd full elektrisch, er is geen aansluiting op het openbaar gasnet. Een groot kader zonnepanelen  voor opwekking van stroom is op het dak aan de zuidzijde van de woning gesitueerd en zal moeten zorgdragen voor de behoefde aan elektriciteit voor een normaal huishouden en tevens energie leveren aan het net ten tijde van overproductie. Tijdens de warme perioden gedurende het jaar zal de woning buiten een overcapaciteit aan electrische energie ook een overschot aan warmte produceren. Deze warmte zal worden opgeslagen in de bodem achter de woning (horizontale bodemcollector) om tijdens de koude perioden weer hergebruikt te kunnen worden. Ook kan de woning met behulp van de warmtepomp worden gekoeld.